ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΝΩΣΤΕΣ


Επιμέλεια & συγγραφή κειμένου: Τραντάς Μάνος


...never trust a skinny chef...never trust a skinny chef

Φυτορυθμιστική ουσία (ή φυτορμόνη) είναι μια οργανική ουσία που δεν είναι θρεπτικό συστατικό, δεν παρέχει δηλαδή στο φυτό ενέργεια ή απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία και που σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (<1μΜ) προάγει, παρεμποδίζει ή τροποποιεί ποιοτικά την αύξηση και την ανάπτυξη του φυτού. Οι φυτορυθμιστικές ουσίες διακρίνονται σε φυσικές και σε τεχνητές. Φυσικές φυτορρυθμιστικές ουσίες είναι εκείνες που παράγονται σε ορισμένα μέρη του φυτού και μπορούν από εκεί να μετακινούνται και σε άλλα μέρη προκαλώντας ειδικές βιοχημικές, φυσιολογικές ή μορφολογικές αντιδράσεις. Δρούν τόσο στους ιστούς στους οποίους παράγονται όσο και σε απόσταση από αυτούς. Οι φυσικές φυτορρυθμιστικές ουσίες είναι φυσικά προϊόντα που παράγονται από τα φυτά και μπορούν με κατάλληλες μεθόδους να εξαχθούν και να προσδιοριστούν. Συνθετικές φυτορρυθμιστικές ουσίες είναι ουσίες που παράγονται τεχνητά και μπορεί να μοιάζουν χημικά με τις φυσικές. Δρούν κατα τον ίδιο τρόπο με τις φυσικές δηλαδή σαν χημικοί αγγελιοφόροι μέσα στο φυτό όταν εφαρμοστούν με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλοο χρόνο. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι μέχρι σήμερα γνωστές φυτορρυθμιστικές ουσίες:

Αυξίνες
* Φυσική :
1. IAA
* Κυριότερες συνθετικές :
1. IBA
2. NAA
3. β-NOA
4. 2,4-D
5. 2,4,5-TP
6. 4-CPA
7. 3-CPA
8. naphthyl-acetamide
9. β-Ν-m-tolylphthalamic acid

Γιββερελλίνες
* Φυσική :
1. gibberellic acid (GA3)
* Κυριότερες συνθετικές :
1. gibberellic A4
2. gibberellic A7 κ.α.

Κυτοκινίνες
* Φυσική :
1. zeatin
* Κυριότερες συνθετικές :
1. kinetin
2. N-6-benzyl-9-tetrahydropyrane adenine
3. N-6-benzyladenine κ.α.

Αμπσισικό οξύ
* Φυσική :
1. absicic acid (ABA)
* Κυριότερες συνθετικές :
1. -

Αιθυλένιο
* Φυσική :
1. αιθυλένιο (C2H4)
* Κυριότερη συνθετική :
1. ethephon

Μπρασινοστεροειδή
* Φυσική :
1. brassinolide
* Κυριότερες συνθετικές :
1. -

Πολυαμίνες
* Φυσικές :
1. putrescine
2. spermidine
3. spermine
4. cadaverine
* Κυριότερες συνθετικές :
1. -

Μορφακτίνες
* Φυσικές :
1. -
* Κυριότερες συνθετικές :
1. chlorflurenol
2. flurenol
3. chlorflurenol methyl
4. dichlorflurenol methyl κ.α.

Επιβραδυντές αύξησης
* Φυσικοί :
1. -
* Κυριότεροι συνθετικοί :
1. ancymidol
2. chlormequat chloride
3. chlorphonium chloride
4. daminozide
5. meriquat chloride
6. paclobutrazol κ.α.

Παρεμποδιστές της κυτταρικής διαίρεσης
* Φυσικοί :
1. -
* Κυριότεροι συνθετικοί :
1. chlorpropham
2. propham
3. maleic hydrazide
4. tecnazene

Γαμετοκτόνα
* Φυσικά :
1. -
* Κυριότερα συνθετικά :
1. 2,3-dichloro-isobutyric acid
2. DPX-3778
3. RH-531

Καταστροφείς των κορυφών των βλαστών
* Φυσικοί :
1. -
* Κυριότεροι συνθετικοί :
1. dikegulak sodium
2. maleic hydrazide
3. λιπαρές αλκοόλες (n-octanol, n-decanol κ.α.)
4. μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων

Αποφυλλωτικά
* Φυσικά :
1. -
* Κυριότερα συνθετικά :
1. merphos
2. thidiazuron
3. dimethipin

Αποξηραντικά
* Φυσικά :
1. -
* Κυριότερα συνθετικά :
1. diquat
2. paraquat
3. endothal
4. sodium chlorate

Αντίδοτα ζιζανιοκτόνων
* Φυσικά :
1. -
* Κυριότερα συνθετικά :
1. naphthalic anhydride
2. R-25788
3. cyometrinil

Αντιδιαπνευστικά
* Φυσικά :
1. CO2
* Κυριότερα συνθετικά :
1. silicone
2. 8-hydroxyquinoline
3. chlormequat chloride
4. polyvinyl chloride

Πίσω

επιμέλεια και σχεδιασμός ιστοσελίδας: Τραντάς Μάνος